top of page

Важни дати през 2024 година

От влизане в сила на регулации свързани с устойчивостта, до глобални конференции, предстоящите месеци обещават разнообразие от събития. Вижте важните дати тази година, които се очаква да повлияят на корпоративния свят.


Забележка: някои дати може да бъдат обект на промяна, а някои събития може да не са изброени, тъй като все още не са обявени към момента на списването на тази статия.


януари 2024 януари

"Първата фаза на отчитане" по Директивата за отчитане на корпоративната устойчивост (CSR Directive) за включените в нея компании трябва да започнат да подготвят отчети за финансовата 2024 година, като отчетите трябва да бъдат публикувани през 2025 г.януари

В рамките на Европейската таксономия, нефинансовите предприятия докладват за съответствието за предходната календарна година. Финансовите предприятия докладват за съответствието по Таксономията за предходната календарна година.

24 януари: The EU Sustainable Investment Summit, Брюксел 

23-25 януари: Конференцията "Берн III" относно сътрудничеството между конвенциите, свързани с биоразнообразието и прилагането на Глобална рамка за биоразнообразието Кунминг-Монреал (GBF)


февруари12-17 февруари:  Четирнадесето заседание на Конференцията на страните по Конвенцията за запазване на мигриращите видове диви животни (CMS COP14)


27 февруари - 1 март: Шестата сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации по околната среда (UNEA-6)


12-14 февруари:  GreenBiz 24 Годишно събитие за лидери в устойчивия бизнес в САЩ

20-21февруари: Responsible Investment Forum в Ню Йорк


март март: започват подаванията за Доклади за напредъка по Комуникацията на Глобалния пакт на ООН (UNGC CoP) 
4-6 март: Economist Impact Sustainability Week в Лондон

 

 


Q1 2024: Corporate Knights Global 100 класации за най-устойчивите корпорации

Q1 2024: Ethisphere® World’s Most Ethical Companies се обявяват


априлаприл: очаква се Комисията за ценни книжа и борси в САЩ (US SEC) да въведе изисквания за компаниите да докладват за емисиите на парникови газове и други климатични въпроси (US SEC Climate Disclosure Regulation) 

1 април: започва подаването на данни за GRESB Real Estate Assessment 

април: Анкетата Dow Jones Sustainability™ Index (S&P Global CSA) става достъпна за попълване (периодът за попълване може да варира в зависимост от компанията)

април: отваря порталът CDP 21-30 април: Четвъртото заседание на Междуправителствения преговорен комитет (INC-4)  


май  28-30 май: Nairobi Convention COP 11   

юни

 Краен срок за приемане на секторно-специфичните Европейски стандарти за отчитане за устойчивост (ESRS) за отчитане по CSRD. Забележка: Европейската комисия включи в своята работна програма за 2024 г. предложение за отлагане на крайния срок за секторно-специфичните стандарти за 2026, за да даде време на заинтересованите страни да се адаптират към новите изисквания. Впоследствие редложението бе прието.

 

30 юни Краен срок за представяне на втория отчет по Регламента за устойчивото финансиране за разкриване на информацията (SFDR) с включени годишни сравнения.

 юни: FTSE4Good Index Series полугодишен обзор
3-5 юни:  Втората глобална среща на националните контактни точки по Програмата за околна среда от Монтевидео


17-12 юни: Трето заседание на временната отворена работна група, създадена с цел подготовка на предложения за научно-политически панел за допълнително подобряване на управлението на химикалите и отпадъците и предотвратяване на замърсяването (OEWG).

 

юли 1 юли: GRESB Real Estate Assessment приключва

6 юли: Краен срок за държавите-членки на ЕС и страните от Европейското икономическо пространство за транспониране на CSRD в техните национални законодателства.

юли: платформата CDP затваря  
юли: Завършване на подаването на Докладите за напредъка по Глобалния пакт на ООН (UNGC CoP)


септември24 септември: среща на висока ниво на тема Antimicrobial Resistance (AMR) 
септември: Economist Impact ESG & Climate Risk Week  

Q3 2024: порталът Corporate Knights Global 100  отваря и затвяраоктомври  октомври: публикуват се резултатите от GRESB Real Estate Assessment 
октомври: National Biodiversity Strategies and Action Plans (NBSAPs), including national targets, are due by COP16.  


 21-23 октомври: 26-та Междуправителствена среща на Координиращото тяло за моретата на Източна Азия (COBSEA IGM 26)

21 октомври- 1 ноември: 16-та Конференция на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие в Колумбия.
9-10 октомври: Produrable в Париж


октомври: Net Zero Europe 2024 в Лондоноктомври: Sustainable Investment Europe 2024 в Лондоноктомври: Ethisphere® World’s Most Ethical Companies приключва периодът за кандидатстване
ноемвриноември – декември: Конференцията на ООН по изменението на климата (COP29)


4-5 ноември:  Четвъртата глобална среща на високо ниво по антомикробната устойчивост (AMR)


25 ноември – 1 декември: Петото заседание на Междуправителствената преговорна комисия за разработване на международен правнообвързващ инструмент относно пластмасовото замърсяване, включително в морската среда 

 

Комитетът за междуправителствени преговори относно пластмасовото замърсяване (INC-5) се събира в град Бусан, Република Корея, като част от резолюцията на UNEA-5.2 за правнообвързващ инструмент относно пластмасовото замърсяване. С обхватен подход, който покрива цикъла на живот на пластмасата, целта е да се завърши работата до края на 2024 г.
декември декември: Към края на 2024 г. се очаква да бъде одобрена Директива за дългосрочна устойчивост в корпоративното управление (CSDDD).


декември: Очаква се да влезе в сила Регламентът за за предоставянето на пазара на Съюза и за износа от Съюза на определени стоки и продукти, свързани с обезлесяване и деградация на горите (EUDR). Новите правила на ЕС за продуктите без дефорестация гарантират, че продуктите, предоставени на пазара на ЕС или изнесени от него, не произхождат от земи, обект на дефорестация, или не са допринесли за деградацията на горите.

 

декември: Към края на годината се очаква актуализирането на зелените насоки на Федералната търговска комисия на САЩ. Дефиницията на „гринуошинг“ за бизнеса и маркетинга в САЩ ще бъде обновена.


декември: FTSE4Good Index Series полугодишен обзор


декември: CDP публикване на резултатите


декември: Dow Jones Sustainability™ Index (S&P Global CSA) membership update  


Q4 2024: ISS Benchmark Policy Guidance ще се публикува

Направете следващата стъпка към по-устойчив бизнес с uIMAPCT!


 

Следете ни в LinkedIn, ако желаете да получавате актуални новини от света на устойчивото развитие, или ако ви е необходимо решение за вашия бизнес, свържете се с нас на info@u-impact.com.

8 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page