Click here to show form
top of page

The CSRD Explained 

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Section Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

List Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

List Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

List Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

List Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Цели на директивата 

CSRD цели да направи привличането на капитали за изпълнението на целите поставени в зеления Пакт, като направи отчитането и докладването на устойчивостта на компаниите стандартизирано и задължително, и да направи нефинансовото отчитане част от финансовите отчети, които компаниите подават.

Влизане в сила 

Директивата влезе в сила през 2023 г. и предстои да се транспонира от Българския парламент през лятото на 2024, като в момента текат публични обсъждания на предложените промени в Закона за счетоводството (дай линк)

Регулаторен орган

КФН

Стандарти за отчитане

Отчитането по CSRD следва да следва новоприетите европейски стандарти за отчитане.

bottom of page