top of page

uIMAPCT: оценка на устойчивост и ESG докладване с фокус върху малки и средни предприятия 

НАШИТЕ УСЛУГИ

Ние предлагаме широко портфолио от услуги за оценка и докладване на устойчивост -  от ESG и SDG оценка, чрез нашата автоматизирана Платформа за изследване на устойчивостта, до докладване съгласно общоприети рамки и законови разпоредби като CSRD.

НАШАТА ПЛАТФОРМА

Sustainability Explorer е автоматизирана платформа за оценка на ESG и привеждане в съответствие с SDG, насочена към компании в самото начало на техния път към устойчивостта.

ЗА НАС

uIMPACT е пълноправен доставчик на услуги за оценка, докладване и управление на устойчивостта. Помагаме на компаниите да докладват за CSRD, SFDR, Таксономия и да отговарят на очакванията за устойчивост на партньори и инвеститори.

 

Малките и средните компании могат да се възползват от нашата интуитивна уеб-базирана платформа за скрининг на ESG и оценка на съответствието с Целите за устойчиво развитие на ООН.

Clients

НАШИТЕ КЛИЕНТИ

Нашите клиенти обхващат три континента и голямо разнообразие от индустрии и етапи на развитие, вариращи от ИТ разработчици и производствени предприятия до консултантски партньори, платформи, индустриални и IoT, доставчици на домашна автоматизация, лаборатории, сертификатори и портфолио мениджъри.

КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС

Softgroup е компания с особен фокус върху устойчивото бъдеще. За втора поредна година преминаваме през оценка на екологична, социална и корпоративна отговорност (ESG) и въздействието по Целите за устойчиво развитие на ООН с uIMPACT. Следвайки препоръките от първия анализ, постигнахме значителен напредък в общото си съответствие по ESG и успяхме да постигнем съществено подобрение по всички метрики.

Венелин Димитров

Основател и Управляващ директор / Softgroup

bottom of page