top of page
  • yovkova

Директива за отчитане на корпоративната устойчивост CSRD: най-важното

Актуализирано: преди 2 часа
Новата директива за отчитане на корпоративната устойчивост (Corporate Sustainability Reporting Directive, или CSRD) е основен инструмент на Европеския Съюз в стратегията за изпълнение на целите поставени в Европейския Зелен Пакт (още известен като The European Green Deal или Зелената сделка).CSRD цели да направи привличането на капитали за изпълнението на целите поставени в Зеления Пакт, като направи отчитането и докладването на устойчивостта на компаниите не само стандартизирано, но и задължителна част от годишните отчети, които компаниите подават към регулаторите в съответната страна.


Директивата за отчитане на корпоративната устойчивост (CSRD) ефективно замества Директивата за оповестяване на нефинансова информация и на информация за многообразието от страна на големи предприятия и групи (NFRD), като разширява обхвата и изискванията на NFRD и въвежда по-обстойни и стандартизирани задължения за отчитане за устойчивост за определени компании.


Директивата за отчитане на корпоративната устойчивост (CSRD)  влезе в сила през 2023 г. и предстои да се транспонира от Българския парламент през лятото на 2024.

Регулаторен орган в България е Комисията за финансов надзор (КФН).Стандарти на отчитане


Отчитането по CSRD следва да следва новоприетите европейски стандарти за отчитане (ESRS) и да е в машинно четим формат. Очитането подлежи на одит.Обхват на отчитането


Пълният обхват на отчитането обхваща 12 стандарта и над 1100 точки данни.


Само частт от стандартите са задължителни, като за останалите компаниите могат да не отчитат само ако докажат че темите не са съществени за дейността им. Доказването се извършва чрез оценка на съществеността.


Стандартите които засягат отделните сектори не са публикувани, а докладването по тях наскоро бе отложено за 2026 финансова година с цел да се даде възможност на компаниите да свикнат с докладването по общите стандарти.Връзка с Таксономията на ЕС


Директивата за отчитане на корпоративната устойчивост (CSRD) задължава компаниите да докладват за своята устойчивост в съответствие с критериите, посочени в Таксономията на ЕС.


Таксономия предоставя система за класификация на екологично устойчиви икономически дейности, като посочва критериите, които дейностите трябва да отговарят, за да се квалифицират като устойчиви.


Компаниите, подлежащи на докладване по CSRD, са задължени да разкриват как техните дейности се вписват в Европейската таксономия. Това включва докладване дали техните бизнес операции допринасят за една или повече от шестте цели на Таксономията.Кой отчита?


За финансова година 2024 на отчитане по CSRD подлежат компании с над 500 средногодишен брой работници и над 20 мнл. евро оборот, или 40 млн. евро балансови активи.


За финансова година 2025 на задължително отчитане по CSRD подлежат компании отговарящи на две от следните три изисквания - над 250 работници (средногодишен брой) , над 50 мнл. евро оборот или 25 млн. евро балансови активи.


От финансова година 2026 на отчитане подлежат листвани МПС (като е предвидена възможност за отлагане в рамтите на лимитиран период).


От финансова година 2028 на задължително отчитане подлежат компании с централи извън Европейския съюз, които реализират 150 млн. евро оборот в рамките на съюза или имат дъщерни дружества регистрирани в ЕС с оборот от 40 млн. евро.
Защо Директивата е важна за МСП?


Тъй като Директивата обхваща цялостните вериги на доставки тя е от значение и за по-малки компании в случай че те са част от веригата на доставки на по-големи компании, които подлежат на отчитане.
Как можем да помогнем?


Независимо дали сте компания която подлежи на докладване или малка компания, която иска да започне да отчита устойчивост с цел да отговори на изисквания на клиенти можете да се свържете с нас.


 

Свържете се с нас на info@u-impact.com


23 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page