top of page

НАШИТЕ КЛИЕНТИ

Pharma-6.jpeg

Оценка на устойчивост за водещ европейски ИТ доставчик за фармацевтичната индустрия 

Клиентът е водещ доставчик на ИТ решения за сериализация и агрегация, които позволяват спазването на глобалните изисквания за проследяване във фармацевтичната и медицинската индустрии. Съзнавайки нарастващото значение на устойчивостта и реагирайки на повишените очаквания на своите клиенти, клиентът приключи първата си ESG/SDG оценка с платформата Sustainability Explorer на uIMPACT през 2022 г. и получи списък с експертни, приложими препоръки, които приложи. Последва от втора оценка през 2023 г. , която приключи с оценка "Advanced ESG Status" показвайки подобрения във всички три ESG категории.

rachael-gorjestani-XlA2994Txhw-unsplash.jpeg

Идентификация и отчитане на въздействието за производител на храни от Африка

Като първият и единствен завод за консервиране на храни със IFS сертификат в Танзания, и близо 300 рабоника, клиентът произвежда здравослови и  достъпни храни по устойчив начин и е активно ангажиран с възстановяването на земите и устойчивите практики на отглеждане, като същевременно подкрепя развитието на местните общности. В процес на кандидатстване за финансиране от регионална инвестиционна агенция, клиентът потърси помощ за идентификация, валидиране и демонстриране на своето въздействие, както и за ESG оценка от uIMPACT..

anne-nygard-OtqaCE_SEMI-unsplash_edited.jpg

Оценка на устойчивостта за портфолио от компании 

Клиентът, фонд мениджър управляващ  венчър капитал фонд с 38.5 милиона евро капитал, инвестиран в над 20 компании, се обърна към uIMPACT за оценка на устойчивостта чрез платформата Sustainability Explorer на всички компании от своето портфолио, с цел подготовка за следващи рундове на финансиране,  и намаляване на рисковете.

erik-van-dijk-uAWRPtZ6n0s-unsplash.jpeg

Разработка на политики за устойчивост и план за подготовка за докладване по  CSRD за мултинационален системен интегратор

С офиси в пет държави и екип от 400 души, клиентът е европейски системен интегратор, специализиран в телекомуникации, критична инфраструктура, соларни паркове и обществена и индустриална инфраструктура. Стремейки се да се позиционира като прозрачна организация и да отговори на специфичните ESG изисквания на инвеститорите, клиентът се обрна към uIMPACT за създаване и въвеждане на липсващите политики, свързани с ЕСГ, и създаване на план на подготовка за CSRD докладване.

bottom of page