Click here to show form
top of page

НАШИТЕ КЛИЕНТИ

Pharma-6.jpeg

Оценка на устойчивост за водещ европейски ИТ доставчик за фармацевтичната индустрия 

Клиентът е водещ доставчик на ИТ решения за сериализация и агрегация, които позволяват спазването на глобалните изисквания за проследяване във фармацевтичната и медицинската индустрии. Съзнавайки нарастващото значение на устойчивостта и реагирайки на повишените очаквания на своите клиенти, клиентът приключи първата си ESG/SDG оценка с платформата Sustainability Explorer на uIMPACT през 2022 г. и получи списък с експертни, приложими препоръки, които приложи. Последва от втора оценка през 2023 г. , която приключи с оценка "Advanced ESG Status" показвайки подобрения във всички три ESG категории.

rachael-gorjestani-XlA2994Txhw-unsplash.jpeg

Идентификация и отчитане на въздействието за производител на храни от Африка

Като първият и единствен завод за консервиране на храни със IFS сертификат в Танзания, и близо 300 рабоника, клиентът произвежда здравослови и  достъпни храни по устойчив начин и е активно ангажиран с възстановяването на земите и устойчивите практики на отглеждане, като същевременно подкрепя развитието на местните общности. В процес на кандидатстване за финансиране от регионална инвестиционна агенция, клиентът потърси помощ за идентификация, валидиране и демонстриране на своето въздействие, както и за ESG оценка от uIMPACT.

anne-nygard-OtqaCE_SEMI-unsplash_edited.jpg

Оценка на устойчивостта за портфолио от компании 

Клиентът, фонд мениджър управляващ  венчър капитал фонд с 38.5 милиона евро капитал, инвестиран в над 20 компании, се обърна към uIMPACT за оценка на устойчивостта чрез платформата Sustainability Explorer на всички компании от своето портфолио, с цел подготовка за следващи рундове на финансиране,  и намаляване на рисковете.

erik-van-dijk-uAWRPtZ6n0s-unsplash.jpeg

Разработка на политики за устойчивост и план за подготовка за докладване по  CSRD за мултинационален системен интегратор

С офиси в пет държави и екип от 400 души, клиентът е европейски системен интегратор, специализиран в телекомуникации, критична инфраструктура, соларни паркове и обществена и индустриална инфраструктура. Стремейки се да се позиционира като прозрачна организация и да отговори на специфичните ESG изисквания на инвеститорите, клиентът се обрна към uIMPACT за създаване и въвеждане на липсващите политики, свързани с ESG, и създаване на план на подготовка за CSRD докладване.

Screenshot 2024-04-25 at 13.39.16.png

Еднодневно обучение по Директивата за отчитане на корпоративна устойчивост и прилежащите стандарти за топ клиентите на глобалната Бюро Веритас в България

Нашите партньори от Бюро Веритас България, многонационална компания, специализирана в тестване, проверка и сертификация, потърси нашата експертиза за организирането на съвместно еднодневно обучение за техните водещи  клиенти в България.  Изработихме персонализирана програма, фокусирана върху Директива за корпоративно устойчиво отчитане  и новите Европейски стандарти за устойчиво отчитане (ЕСОУ). Обучението беше практично и интерактивно, изпълнено с ангажиращи сесии и практични упражнения. В тясно сътрудничество с Бюро Веритас България успешно доставихме ценен учебен опит, който позволява на българските бизнеси да приемат устойчиви практики, съобразени с европейските стандарти.

AECO Space.png

Оценка по ESG и SDG и разработване на политики за стартираща компания в сектора на архитектурата и строителството. 

AECO Space предоставя софтуерни инструменти и дигитални услуги за сектора на архитектурата,  дизайна и строителството от 2018 г. Компанията е разработила първата по рода си глобална платформа за намиране на работа за архитекти, дизайнери и строителни инженери aecospace.com, за да демократизира достъпа до работни места в сектора без значение на географската отдалеченост. AECO премина оценката на платформата Sustainability Explorer на uIMPACT, за да се позиционира като водеща компания, в сектора на архитектурата и строителството, където прозрачността по отношение на ESG е от критично значение.

bottom of page