Click here to show form
top of page

Платформата е интуитивен инструмент, създаден специално за да посрещне нуждите на малки и средни компании.

 

Тези компании често се сблъскват с изисквания за отчитана и докладване на устойчивостта наложено им от ключови клиенти или инвеститори или осъзнават нуждата да започнат да въвеждат устойчиви практики изпреварвайки изискванията.

Нашата платформа за изследване на устойчивостта им позволява да инициират докладване за устойчивост, без да изисква прекомерни  време и ресурси.

Нашата платформа за оценка на устойчивостта в действие

Как работи платформата

Screenshot 2023-03-06 163800.png

След като получите достъп до Платформата, ще преминете през поредица от въпросници, които обхващат съществените екологични, социални и управленски аспекти на вашата дейност както и как вашият основен продукт или услуга влияее върху околна среда и общество (хора и планета).

Нашият екип от експерти ще подпомага процеса в рамките на една въведителна сесия, следвана от една сесия за потвърждение, преди да попълните вашите данни.

Ще получите подробен Доклад за Устойчивост, състоящ се от 3 раздела: Оценка на ESG, Съответствие с SDGs и Преглед на рискове и препоръки от един от нашите експерти.

Вашата ESG оценка

Screenshot 2024-03-11 at 11.50.03.png

Вашата ESG оценка ще включва общ ESG резултат, резултати по всяка от трите теми (Екологична, Социална и Корпоративно управление), както и индивидуални оценки в 12 групи ESG критерии.

Оценка за въздействието

Screenshot 2024-03-11 at 11.51.28.png

Оценката на съответствието с SDG на ООН определя съществените за дейността на вашата компания цели и степента, до която компанията управлява своето положително и отрицателно въздействие.

Експертни рискове и препоръки

Докладът включва списък с рискове свързани с устойчивостта, на които вашата компания е изложена, както и препоръки на експерти относно стратегии за намаляване на риска.

Технически възможности на платформата

Платформата разполага с гъвкав бекенд и възможности за интеграция на  ML / AI , висока мащабируемост, директна API интеграция и възможност за изграждане на допълнителни функционалности по желание на клиента.

Mетодология за оценка 

Екранна снимка 2024-03-09 на 16.22.40.png
bottom of page