Click here to show form
top of page

Директива за отчитане на корпоративната устойчивост (CSRD)

Новата директива за отчитане на корпоративната устойчивост (Corporate Sustainability Reporting Directive, още известна като CSRD) е основен инструмент на ЕС в стратегията за изпълнение на целите поставени в Европейския Зелен Пакт (още известен като The European Green Deal или Зелената сделка).

 

CSRD цели да направи привличането на капитали за изпълнението на целите поставени в зеления Пакт, като направи отчитането и докладването на устойчивостта на компаниите стандартизирано и задължително и да направи нефинансовото отчитане част от финансовите отчети, които компаниите подават.

 

Директивата влезе в сила през 2023 г. и предстои да се транспонира от Българския парламент през лятото на 2024, като в момента текат публични обсъждания на предложените промени в Закона за счетоводството (дай линк)

Регулаторен орган:  КФН

 

Стандарти на отчитане: Отчитането по CSRD следва да следва новоприетите европейски стандарти за отчитане.

 

Обхват на отчитането: Пълният обхват на отчитането обхваща 12 стандарта и над 1100 точки данни.

 

Само ХХ от стандартите са задължителни, като за останалите компаниите могат да не отчитат само ако докажат че темите не са съществени за дейността им. Доказването се извършва чрез оценка на съществеността.

 

Стандартите които засягат отделните сектори не са публикувани, а докладването по тях наскоро бе отложено за 2026 финансова година с цел да се даде възможност на компаниите да свикнат с докладването по общите стандарти.

 

 

Кой отчита?

За финансова година 2024 на отчитане по CSRD подлежат компании с над 500 средногодишен брой работници, над 20 мнл. евро оборот или 40 млн. евро балансови активи.

 

За финансова година 2025 на отчитане по CSRD подлежат компании с над 250 средногодишен брой работници, над XX мнл. евро оборот или XX млн. евро балансови активи.

 

От финансова година 2026 на отчитане подлежат компании с централи извън Европейския съюз, които реализират XX млн. евро оборот в рамките на съюза.

Таблица на български

 

 

Връзка с Таксономията: ????

 

 

Защо CSRD е важна за МСП?

 

Тъй като Директивата обхваща цялостните вериги на доставки тя е от особено от значение за по-малки компании които не подлежат на директно докладване, ако те са част от веригата на доставки на голени компании е вероятно те да изискат информация за устойчивостта.

 

 

Как можем да помогнем?

Независимо дали сте компания която подлежи на докладване или малка компания, която иска да започне да отчита устойчивост с цел да отговори на изисквания на клиенти свържете се с нас за да

Директива за отчитане на корпоративната усточивост

Новата директива за отчитане на корпоративната устойчивост (Corporate Sustainability Reporting Directive, или CSRD) е основен инструмент на Европеския Съюз в стратегията за изпълнение на целите поставени в Европейския Зелен Пакт (още известен като The European Green Deal или Зелената сделка).

Цели на директивата 

CSRD цели да направи привличането на капитали за изпълнението на целите поставени в зеления Пакт, като направи отчитането и докладването на устойчивостта на компаниите стандартизирано и задължително, и да направи нефинансовото отчитане част от финансовите отчети, които компаниите подават.

Влизане в сила 

Директивата влезе в сила през 2023 г. и предстои да се транспонира от Българския парламент през лятото на 2024, като в момента текат публични обсъждания на предложените промени в Закона за счетоводството (дай линк)

Регулаторен орган

КФН

Стандарти за отчитане

Отчитането по CSRD следва да следва новоприетите европейски стандарти за отчитане.

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Цели на директивата 

CSRD цели да направи привличането на капитали за изпълнението на целите поставени в зеления Пакт, като направи отчитането и докладването на устойчивостта на компаниите стандартизирано и задължително, и да направи нефинансовото отчитане част от финансовите отчети, които компаниите подават.

Влизане в сила 

Директивата влезе в сила през 2023 г. и предстои да се транспонира от Българския парламент през лятото на 2024, като в момента текат публични обсъждания на предложените промени в Закона за счетоводството (дай линк)

Регулаторен орган

КФН

Стандарти за отчитане

Отчитането по CSRD следва да следва новоприетите европейски стандарти за отчитане.

bottom of page